Netrapte se minulostí a nebojte se budoucnosti pÅ™i využívání komínu. Kvalitní revize komínů Vám zajistí specializovaná firma, která se zaměřuje na komplexní kontrolní i oÄistnou Äinnost. Monitoring správného stavu komína spadá do kategorie nutných povinností, kterých si majitelé nemovitostí musejí jednoznaÄnÄ› všímat. Uvádíte-li komín po pÅ™estavbÄ› znovu do provozu, pÅ™echázíte-li na jiný druh paliva, pÅ™ipojili-li jste jiný spotÅ™ebiÄ, obraÅ¥te se na odborníka, který vÅ¡e profesionálnÄ› zreviduje a následnÄ› vydá zprávu, která bude po vÅ¡ech stránkách odpovídat zákonné normÄ›.

Pracujeme dle vyváženého a zákonu odpovídajícího manuálu

Pro bezproblémovou topnou sezónu představuje revize komínůprakticky neopomenutelnou záležitost. Změna jakéhokoliv rozsahu a obsahu musí být vždy zakotvena v konkrétní a kompletní revizní zprávě, kterou provádí zkušení a v oboru se skvěle orientující specialisté. Nenechejte se vinou nedbalosti poškodit a urychlete proces schvalování nezávadnosti spalinového systému u nemovitosti, jíž jste vlastníkem, s podporou erudovaných kominíků.