Umývání oken je velmi svérázná úklidová činnost a každý z nás k ní přistupuje jinak. Mohli bychom podle toho rozdělit populaci na několik dílčích částí. Do té první patří ti, co nesnáší špínu na oknech a sami se aktivně vrhají do mytí v poměrně pravidelných intervalech. Navíc je to baví a práci si užívají, protože na to mají svůj grif, jsou šikovní, zdatní a obratní a práce jim jde od ruky.

mytí oken

Do druhé skupiny patří ti, jim také vadí špína na oknech, ale nemají s e k tomu okna umývat pravidelně z nejrůznějších důvodů – zdravotních, časových či jiných osobních. A v třetí skupině jsou ignoranti, které stěží přesvědčíte o tom, že by si okna měli umýt. Nepovažují je za něco důležitého, co by se mělo řešit.

umývání okna

My bychom se rádi nyní zaměřili na druhou skupinu. Ta bývá nejpočetnější a jsou to lidé, kteří nechtějí či nemohou okna umývat svépomocí. Jedním z důvodů, proč to nejde, je i závrať anebo alespoň podivný pocit při pohybu na štaflích či na židli. Tito jedinci se obvykle zdráhají vystoupat na štafle a riskovat život, což platí hlavně pro bytové domy, resp. byty ve vyšších patrech. V takovém případě je výhodnější požádat úklidové firmy v Pardubicích mvcleaningservices.cz o pomoc, tím vám odpadnou následující hrozby:

Podklouznutí – někteří lidé zbytečně riskují a vstupují na židle či na štafle v domácí obuvi nebo v ponožkách. Pokud vám však noha na povrchu židle podklouzne, může to skončit pádem z okna. Mnohem bezpečnější je umývat okna naboso, ale v zimě u otevřeného okna to není nic příjemného.

Závrať – možná to o sobě ani nevíte, ale může se stát, že se vám při náhodném pohledu dolů zatočí hlava. U větších výšek je to docela běžný jev, a jste-li zrovna v pozici, že se nemáte čeho zachytit, můžete z okna snadno vypadnout.

Nešikovný pohyb – profesionálové dobře ví, jak si při mytí oken počínat, ale amatéři mohou udělat řadu chyb. Stačí několik nevhodných pohybů, ztráta rovnováhy či špatně rozložené štafle a už letíte ze šestého patra dolů. A vězte, že dole na vás nebudou připraveni hasiči se záchrannou plachtou.